تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step هزاران گنج - آسیب شناسی کارکردی مدیران نالایق

رفتار شایسته،میانه روی و نیک دیداری

آسیب شناسی کارکردی مدیران نالایق

نویسنده :حسین رحمتی
تاریخ:دوشنبه 6 بهمن 1393-11:47 ق.ظ


 

اگر یک کارمند و یا معلم معمولی ایرادی در شخصیت و یا نگرش و یا عمکرد خود داشته باشد نه اینکه سرمنشاء بدبختیها نمی شود ولی وقتی یک مدیر که مجموعه ای را رهبری می کند چنین مسائلی داشته باشد مجموعه را خراب می کند سیاستگذاریها را خراب می کند و کارکردها را ضایع می نماید و...

مطلب دیگر اینکه بنده با وجود همت عالی در اوج محدودیتها با نگرش منفی برخی مدیران از خودراضی و آنهم متولیان مسقیم معلولین به علت شرایط آسیب پذیری که داشته ام تنها و تنها راه حل مشکلاتم را نه برای رفع مشکلات خودم به عنوان عضوی از جامعه معلولین بلکه به عنوان یک انسان آزاداندیش در میان گذاشتن مشکلات کلان معلولین با افکارعمومی دانسته ام و نا امید از شعارهای فریبنده مدعیان عدالت دریافته ام که عدالت اینها نیز گزینشی و باندگرایانه است.

نکته بعدی اینکه من دلم می خواست از شکوفایی استعدادها به واسطه عملکرد مدیران شایسته سخن بگویم ولی به عمد و برای بیان حقایق این موضوع را انتخاب کردم و مطلب مهمتر اینکه بنده به عنوان یک شهروند و یک قربانی سوء مدیریتها به بیان عقاید خود می پردازم.

آسیب اول:

معمولا" یکی از ویژگیهای برجسته مدیران نالایق این است که چون مدیر سفارشی می باشند و با رابطه بر سر کار آمده اند تلاش می کنند به کرات از مکانیسم دفاعی جابجایی استفاده کنند یعنی چون هنگام پناه بردن به صاحب قدرتی غرورشان پایمال گشته است و حریم انسانی آنها با چالش جدی روبرو شده است فلذا این شکنندگی روحی و شخصیتی خود را زیر دستان وزیر مجموعه جبران می نمایند و دوستانی که مطالعاتی در روانشناسی داشته اند می فهمند که استفاده تکراری از مکانیسمهای دفاعی خود از علائم آشفتگیهای روانی است و چطور چنین مدیرانی می توانند منشاء کارکردهای متعالی گردند!! خود جای بحث فراوانی را دارد.

از آسیب های جدی چنین مدیرانی یکی این است که در وهله اول استعدادها را خفه می کنند!! به دوعلت: یکی اینکه خودشان استعدادی ندارند و مفهوم خلاقیت را نمی فهمند دیگری اینکه می ترسند شکوفایی زیر مجموعه هویت و کارآیی آنها را زیر سئوال ببرد بنابراین مدام به فکر یارگیری و باج دهی به عده ای و در عوض تحقیر و سرکوب عده ای دیگر می افتند تا ناخود آگاه و یا خود آگاه به دو خواسته نامشروع خود برسند یکی حفظ غرور کذایی و شکسته شده و دیگری توجیه سوء مدیریت با بحران آفرینی و متهم کردن دیگران.

آسیب دوم:

یکی دیگر از ویژگیهای برجسته مدیران نالایق فقدان یا ضعف جدی وجدان کاری است یعنی چون آنها بر اساس شایستگی انتخاب نشده اند بنابراین همیشه بیشتر انرژی روانی خود را صرف غلبه بر استرسهای خیالی از دست دادن مدیریت می نمایند و بدون دلیل به زیر مجموعه خود و حتی مراجعین مشکوک می گردند و تضاد دائمی تفکر خیالی از دست دادن مدیریت و واقعیتهای موجود عملا" آنها را به موجودی ستیزه گر تبدیل می کند که مدام می خواهند تعارضات درونی خود را با فرافکنی ویژگیهای نادرست به دیگران جبران کنند.

آسیب مهم نشأت گرفته از این ویژگیها این است که این تیپ مدیران فوق العاده انحصار طلب هستند و به همین خاطر نیز همیشه تلاش دارند تمام کارمندان زیر مجموعه را خودشان انتخاب کنند و اگر فرصت داشته باشند حتی سرایدار و خدمتگزار ساده را براساس معیارهای خود انتخاب می کنند یعنی دلشان می خواهد هیچ کس جرات انتقاد از آنها را نداشته باشد چرا که فوق العاده شکننده هستند و چون تمام انرژی خود را صرف مقابله با جنگهای خیالی و طرح و نیرنگ مدیریتی می نمایند دیگر حوصله تحمل اعتراضی را ندارند.

چنین مدیرانی ظاهری مغرور دارند ولی برای فریب دیگران ناخودآگاه به مکانیسم دفاعی ابطال نیز متوسل می گردند یعنی اظهار خدمت به محرومین و آدمهای بدبخت و یا حتی احسان به فقرا و... ولی غافل از این موضوع هستند که با مال دزدی احسان فایده ای ندارد و این عمل را ناخودآگاه برای رهایی از عذاب وجدان انجام می دهند.

این مدیران نالایق با توسل به رابطه گرایی مطلق به هرجا منتقل شوند حتما" اصرار دارند معاونین خود را که اکثرا" آدمهای ضعیف تر از خود ایشان هستند خودشان انتخاب نمایند و اگر به علت شرایط تخصصی افراد نتوانست چنین کند دوست دارد آن پستها خالی بماند و اگر هم ناچار شد همیشه مراقب آنها می گردد که برایش خطری محسوب نشوند.

آسیب جدی دیگر چنین مدیرانی این است که کیفیت خدمات را فوق العاده پایین می آورند و اصلا" انجام وظیفه برایشان مفهومی ندارد و بنابراین به هربهانه از پذیرش مسئولیتهای قانونی خود طفره می روند و حتی حاضرند آبرو و شرف انسانی ارباب رجوع را زیر سئوال ببرند ولی انجام وظیفه نکنند.

این مدیران ارگانهای دولتی و سرانه بیت المال همان نهادها را مثل اموال شخصی خود تلقی می کنند و انگار یک شرکت خصوصی راه انداخته اند که چنین می کنند و به همین خاطر نیز فوق العاده سلیقه ای عمل می نمایند و بخاطر همین بدبختیهاست که به یکی می گویند بینی ات دراز است و به یکی می گویند کله تو مو ندارد و به یکی هم در اوج نامردی می گویند پای تو خراب است و...

آسیب سوم:

یکی دیگر از ویژگیهای مدیران نالایق ضعف تقوای اخلاقی در آنهاست یعنی آنها هیچوقت بر اساس اصول اخلاقی و اعتقادی قضاوت نمی نمایند بلکه براساس اصول تحریف شده و مسخ شده هویتی خود تصمیم می گیرند و به همین دلیل نیز هیچ ابایی از انگ و برچسب زدن به دیگران و زیر مجموعه ندارند و معمولا" کارمندانی را که به طریق غیر عمد مشکلی از لحاظ فکری و ظاهری و یا گویایی و...دارند ناخودآگاه تحقیر می نمایند و بیشتر از دیگران به آنها امر و نهی می نمایند بخاطر اینکه به زعم چنین مدیرانی آنها قدرت دفاع از خود را ندارند!!

آسیب برجسته چنین مدیرانی این است که وقتی در زیر مجموعه خطایی و یا قصوری رخ داد بدون هیچگونه تلاشی برای اصلاح آنها قبل از هر اقدامی آن را به مقامات مافوق گزارش می دهند فقط بخاطر اینکه خود را مطرح نمایند و رابطه گرایی خود را اثبات کنند و از آن امتیازی برای حفظ مدیریت خود داشته باشند.

آسیب چهارم:

آسیب بعدی اینکه مدیران نالایق امنیت روانی مجموعه زیردست خود را همیشه به هم می زند و با جاسوس پروری انگیزه کاری افراد را با خطر جدی مواجه می نماید یعنی این تیپ مدیران دوست دارند همه برای آنها خبرچینی کنند و در چنین فضای مدیریتی خوبان یا منزوی می شوند و فرسوده می گردند و یا اینکه ناچار به اعتراض می گردند که چون سیستم بازرسی نیز متاسفانه خودش از دانه های زنجیر ارتباطی چنین مدیرانی محسوب می شوند براحتی شخصیت آنها را با چالشهای جدی روبرو می نمایند و ای بسا استعدادهای درخشان با چنین بازخوردهای به نیروهای مخل امنیت روانی جامعه بدل می شوند و بایستی مسئولین پاک نهاد این مرز و بوم فکر جدی به این معضل بنمایند.

اگر ما به محیط کاری چنین مدیرانی سر بزنیم یا با آدمهای ترسو و محافظه کار مواجه می شویم که جرات اظهار نظر ندارند و یا با موجوداتی متملق روبرو می شویم که خود را پاک باخته اند و دیگر هویتی برایشان باقی نمانده است و نتیجه چنین شرایطی مطمنئنا" هر فرضی خواهد بود به جز خدمت به مراجعین و انجام وظیفه.

مدیران نالایق به زعم من از سه دسته فاکتور اساسی ریشه می گیرند و نضج پیدا می کنند و بعضا" هم متاسفانه مثل آن علفهای هرز که در بین یک مزرعه آفت جدی کشاورز می گردند اینها هم بعضا یک چنان رشدی می نمایند و این بار اگر چاره ای بدان اندیشیده نشود در نهایت موجودیت انقلاب و حاکمیت اسلامی را به چالش خواهند کشید.

فاکتور اول اینکه یک سری از این افراد بزرگانشان از نیروهای ارزشی جامعه ما محسوب می شوند و به انصاف حقی بر گردن همه ما دارند ولی در موارد متعددی ما شاهد سوء مدیریت و کارهای غیر ارزشی بعضی از اینها هستیم و هیچ وجدان پاکی نمی تواند منکر آن گردد.

فاکتور دوم افراد فرصت طلبی هستند که بدون کوچکترین توجهی به وظایف قانونی و الهی خودشان با هزار شعار و وعده وعید وارد مجلس شورای اسلامی می گردند و بجای اینکه به کار قانون گذاری و نظارت بر آنها بپردازند به شکار وزیران می پردازند و به انحاء مختلف واسط افراد مدنظرشان در مدیریتها می شوند.

فاکتور سوم از سوء برنامه ریزی ها وب ازرسیها ناشی می شوند یعنی این همه خوبان نجیب بی ادعا در ادارات ما هستند که به جز خدمت خالصانه نیتی ندارند و مدام می کوشند ولی یک مشت آدمهای مسئولیت ناپذیری که فقط با نیرنگ وقت اداری خودشان را سپری می کنند و یک سیستم بازرسی کارآیی هم نیست که خوب را از بد تشخیص دهد و جلو خودسریها را بگیرد.

در خاتمه شعور ناخودآگاه و وجدان مدیران نالایق را مورد خطاب قرار می دهم و این فرمایش امام حسین (ع) را به آنها یاد آوری می نمایم که "اگردین ندارید لااقل آزاده مرد باشید".

شاید کسی مسلم نباشد ولی می تواند جوانمرد باشد و قطعا خود این ویژگی در نهایت به نجات آنها منجر می گردد و ما نمونه هایش را در تاریخ زیاد سراغ داریم بنابراین توصیه من به این افراد به عنوان یک شهروند این است که به خود آیند و لقمه ای را که با راه حلال و راحتتر می توانند به خورد بچه هایشان بدهند با اسیر غرور و عار و ننگ گشتن به حرام تبدیل نکنند.

تهیه و تنظیم: حسن فاتحی

برگرفته از سایت : http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=67907


 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cials online
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:44 ق.ظ

Very well spoken truly! !
comprar cialis navarr preis cialis 20mg schweiz cost of cialis per pill cialis 5 mg schweiz no prescription cialis cheap cialis preise schweiz safe dosage for cialis sublingual cialis online ou acheter du cialis pas cher buy cialis
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 05:25 ق.ظ

Amazing loads of very good facts!
buy cialis sample pack cialis mit grapefruitsaft wow cialis tadalafil 100mg the best site cialis tablets pastillas cialis y alcoho buy cialis online legal purchasing cialis on the internet cialis therapie cialis 5 mg buy sublingual cialis online
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 07:06 ق.ظ

Nicely put. Regards!
canadian pharmacies that ship to us drugstore online india canada drug northwest pharmacies online drugs for sale on internet canadian pharmacys canadian pharmaceuticals trust pharmacy canada canadian pharmacy world canada drug
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:54 ق.ظ

Truly tons of good tips!
cialis dosage cialis rezeptfrei how much does a cialis cost generic cialis in vietnam ou trouver cialis sur le net cialis 05 cialis purchasing cialis 5mg billiger warnings for cialis generic cialis 20mg tablets
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

You reported that really well!
cialis official site generic cialis levitra chinese cialis 50 mg cialis 5mg only best offers cialis use recommended site cialis kanada cialis dosage we recommend cialis best buy where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:10 ب.ظ

Whoa loads of helpful data!
buy generic viagra online usa buy viagra with prescription online buy generic viagra with paypal viagra buy online uk rx online viagra order viagra online usa buy viagra in store viagra online usa viagra tablets online purchase where can i buy real viagra
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:35 ق.ظ

Fantastic information, Kudos!
usa cialis online cialis alternative cialis pills we recommend cheapest cialis cialis generico lilly cialis super kamagra buy cialis sample pack generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg scheda tecnica we use it cialis online store
order viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:43 ق.ظ

Very good stuff. Cheers!
how can i order viagra online what is viagra best place to buy viagra find viagra how to get viagra from doctor buy cheap viagra online viagra with prescription online buy viagra online india pharmacy online where to get viagra prescription
http://babecolate.com/buy-generic-cialis-online-safely.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:20 ب.ظ

With thanks, A lot of forum posts!

buy cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generika cialis reviews cialis cuantos mg hay deutschland cialis online best generic drugs cialis cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho look here cialis cheap canada
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:57 ق.ظ

Fine advice. Thank you.
prices on cialis 10 mg cialis purchasing cialis for bph costo in farmacia cialis wow cialis 20 cialis 20 mg cost prezzo di cialis in bulgaria generic low dose cialis click here to buy cialis cialis herbs
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:01 ق.ظ

Information certainly applied..
buy viagra uk cheap where to buy viagra online without prescription where to buy viagra in stores sildenafil uk where can i buy viagra how to buy viagra online without prescription buying real viagra online buy viagra locally viagra or sildenafil sildenafil sildenafil
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 06:13 ب.ظ

You said it adequately.!
order generic cialis online generic cialis at walmart comprar cialis 10 espa241a cialis per paypa cialis super acti india cialis 100mg cost enter site natural cialis cialis italia gratis we recommend cialis info where do you buy cialis
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:19 ب.ظ

Superb stuff, Thanks a lot!
prix cialis once a da cialis savings card free cialis cialis alternative cialis manufacturer coupon cialis 100 mg 30 tablet wow look it cialis mexico buying cialis on internet viagra or cialis effetti del cialis
Cialis prices
پنجشنبه 2 فروردین 1397 06:17 ب.ظ

Cheers. I appreciate this.
we like it cialis soft gel cialis cost acheter du cialis a geneve cialis 5 mg schweiz cialis prezzo al pubblico cialis 200 dollar savings card cialis dosage amounts achat cialis en europe cialis rezeptfrei sterreich we like it cialis soft gel
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 06:13 ق.ظ
I every time used to read post in news papers but now as I am a user of
internet so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.
http://pedroflenory.weebly.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:18 ق.ظ
I feel this is among the such a lot vital information for
me. And i am happy reading your article. But want to commentary
on some basic things, The site style is great, the articles is in point of fact excellent :
D. Excellent activity, cheers
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:55 ب.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was
wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange techniques
with other folks, why not shoot me an email if interested.
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 06:17 ب.ظ
Right here is the perfect site for anyone who really wants to understand this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).

You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for many years.
Great stuff, just wonderful!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر